Tom and Jerry: Snowman’s Land (2022)

Tuffy làm một con chuột tuyết sống dậy một cách thần kỳ! Tham gia cùng Tom và Jerry trong một câu chuyện sử thi đầy những bài hát, tuyết, cảm giác mạnh, tiếng cười và thậm chí là một chút phép thuật ngày lễ!