Tổng Đài Truy Vết (2021) – The Guilty

Bị giáng cấp làm nhân viên trực tổng đài 911, vị thanh tra phiền muộn vật lộn để cứu 1 người gọi gặp nguy nan — trong 1 ngày u ám đầy những phát hiện và nhìn nhận.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT