Trận Chiến ở Jangsari (2019) – The Battle of Jangsari (Jangsari: Forgotten Heroes / Jangsari: Yitheojin Youngwoongdeul / 장사리: 잊혀진 영웅들)

Trong chiến tranh Triều Tiên, 772 binh sĩ học sinh Hàn Quốc được đào tạo sơ sài thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhằm chuyển hướng chú ý của Triều Tiên vào biển Jangsari.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT