Trận Hùng Chiến Ở Xứ Sở Lá Cây (2013) – Epic

Một thiếu niên thấy mình được chuyển đến một khu rừng sâu, nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa thế lực thiện và ác. Cô ấy hợp tác với một nhóm nhân vật ragtag để cứu thế giới của họ–và của chúng ta.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT