Trạng Quỳnh (2019)

Chàng Quỳnh thông minh, lắm trò ma mãnh nỗ lực giải oan cho người thầy yêu quý của mình khỏi lời luận tội đáng ngại liên quan đến 1 gã quan liêu gian xảo.