Transformers: Bại binh phục hận (2009) – Transformers: Revenge of the Fallen

Sam Witwicky và Mikaela Banes trở lại để giúp Optimus Prime và các Autobot chiến đấu trong một trận chiến khổng lồ nhằm ngăn chặn đám Decepticon hủy diệt Trái Đất.

 34