Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng (2017) – Transformers: The Last Knight

Sau khi Optimus Prime hóa ác, Cade Yeager bắt tay với một nhóm Autobot để ngăn chặn một âm mưu hiểm ác nhằm hủy diệt Trái Đất.