Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng (2017) – Transformers: The Last Knight

Sau khi Optimus Prime hóa ác, Cade Yeager bắt tay với một nhóm Autobot để ngăn chặn một âm mưu hiểm ác nhằm hủy diệt Trái Đất.

 46