Triều Đại Của Siêu Nhân (2019) – Reign of the Supermen

Sáu tháng sau khi Superman qua đời, 4 người đàn ông khác xuất hiện. Họ tự xưng là Superman và sở hữu sức mạnh phi thường. Bốn Siêu Nhân mới đối mặt nghi ngờ và sự phản đối.