Trở Về Tương Lai (1985) – Back to the Future

Marty McFly, một học sinh trung học 17 tuổi, vô tình bị gửi về quá khứ 30 năm trong một DeLorean du hành thời gian được phát minh bởi người bạn thân của anh, nhà khoa học lập dị Doc Brown.