Trong Vòng Lửa Đạn (2010) – 71: Into the Fire (Pohwasogeuro)

Câu chuyện về những người lính học sinh cố gắng bảo vệ một trường cấp hai trong những ngày đầu của Chiến tranh Triều Tiên.