Trong Vòng Lửa Đạn (2010) – 71: Into the Fire (Pohwasogeuro)

Câu chuyện về những người lính học sinh cố gắng bảo vệ một trường cấp hai trong những ngày đầu của Chiến tranh Triều Tiên.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT