Trùm, cớm và ác quỷ (2019) – The Gangster, the Cop, the Devil

Sẵn sàng làm tất cả để bắt tên sát nhân hàng loạt khó đoán, tay trùm tội phạm muốn báo thù bất đắc dĩ phải hợp tác với một viên cảnh sát gan lì.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT