Trung Hoa Anh Hùng: Phong Vân Tái Khởi (2022) – A Man Called Hero

Để bảo vệ Trung Hoa Ngạo Quyết và trong cuộc chiến ác liệt, vào lúc hấp hối Kim Ngạo đã chuyển giao Trung Hoa Ngạo Quyết cho anh hùng Hoa.