Trường học Sô-cô-la (2021) – School Of Chocolate

Tám chuyên gia tìm hiểu nghệ thuật làm sô-cô-la dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân sô-cô-la nổi tiếng. Nhưng sẽ chỉ có một người đứng đầu lớp và giành được cơ hội lớn này.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT