Trường Luật (2021) – Law School

Khi sự việc nghiêm trọng xảy ra tại ngôi trường danh giá của họ, 1 giáo sư luật khó tính cùng những sinh viên đầy tham vọng thử thách thứ công lý được thực thi theo luật.