Truy Bắt Lính Đào Ngũ (2021) – D.P.

Nhiệm vụ truy bắt lính đào ngũ của 1 binh nhì trẻ tiết lộ thực tế đau đớn mà mỗi thanh niên nhập ngũ phải chịu đựng trong thời gian đi nghĩa vụ bắt buộc.