Truyền Thuyết Đức Chúa Trời (1959) – Ben-Hur

Sau khi một hoàng tử Do Thái bị một người bạn La Mã phản bội và bắt làm nô lệ ở Jerusalem vào thế kỷ thứ nhất, anh ta đã lấy lại được tự do và quay trở lại để trả thù.