Tử Chiến Đài Hades (2013) – The Wrath of Vajra

K-29 vẫn chờ đợi một cơ hội để tiêu diệt giáo phái Hades chịu trách nhiệm biến anh ta thành một vũ khí sống. cơn thịnh nộ của Vajra trở thành một bí ẩn.