Tử Chiến Tường Thành (2016) – The Great Wall

Ở Trung Quốc cổ đại, một nhóm lính đánh thuê châu Âu chạm trán với một đội quân bí mật duy trì và bảo vệ Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc trước một đám sinh vật quái dị.