Tử Vong Du Hý (1978) – The Game of Death (死亡遊戲)

Bộ phim được quay vào năm 1972, nhưng Lý Tiểu Long qua đời trước khi hoàn thành. Đạo diễn Robert Clouse đã sử dụng các cảnh quay chưa hoàn thành và thêm vào các cảnh quay mới để hoàn thành bộ phim.