Valentine Buồn (2010) – Blue Valentine

Mối quan hệ của một cặp vợ chồng đương thời, biểu đồ quá trình tiến hóa của họ trong khoảng thời gian nhiều năm bằng cách đan xen giữa các khoảng thời gian.