Văn Thân – Hình Xăm (2022) – Invisible Tattoo

Hình xăm (Invisible Tattoodo) do Lục Nhất Đồng đạo diễn, lấy bối cảnh Trung Quốc năm 1935. Triệu Văn Trác đóng A Xương, thợ xăm tay nghề cao, bị vướng vào vụ ám sát liên hoàn trong bang hội của anh.