Vây hãm: Kẻ trừng phạt (2024) – The Roundup: Punishment (범죄도시 4)

Thám tử Ma Seok-do đối đầu với thế lực tội phạm công nghệ cao trong phần mới nhất của loạt phim hành động “The Roundup”.