Vệ Binh Giải Ngân Hà 3 (2023) – Guardians of the Galaxy Volume 3

Nhóm vệ binh dải Ngân Hà – do Star-Lord (Chris Pratt đóng) dẫn đầu – có 48 giờ để cứu sống Rocket Raccoon, trong phần ba “Guardian of the Galaxy”.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT