Vệ Sĩ Sài Gòn (2016) – Saigon Bodyguards

Chuyện phim kể về hành trình căng thẳng và vui nhộn của hai vệ sĩ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ quan trọng nhất từ trước đến nay.