Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc (2021) – The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Vệ sĩ, Michael Bryce, tiếp tục tình bạn của mình với sát thủ, Darius Kincaid, khi họ cố gắng cứu Sonia, vợ của Darius.