Vệ Sĩ Sát Thủ (2017) – The Hitman’s Bodyguard

Một vệ sĩ có chủ trương “chán là an toàn nhất” phải đảm bảo nhân chứng chủ chốt (tình cờ là 1 sát thủ đầy bất ổn) còn sống để làm chứng trước một kẻ độc tài tàn bạo.