Vết Thương Khó Lành (2014) – A Certain Justice

Cuộc sống hòa bình mà ông đã xây dựng bị phá vỡ vào một ngày định mệnh khi anh cứu được một cô gái gọi địa phương từ một nhóm bạo lực ma cô Aryan Brotherhood.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT