Vĩ Tuyến 17 Ngày và Đêm (1973) – 17th Parallel, Nights and Days

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia. Cuộc sống của người dân hai bên bờ sông bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều gia đình phải ly tán. Cô gái trẻ Chí Dịu, sống ở phía nam của dòng sông, đã ly thân với người chồng làm việc ở phía bắc.