Vô gian đạo (2002) – Infernal Affairs

Viên cảnh sát kỳ cựu nằm vùng để vạch mặt một thanh tra tuồn thông tin cho giới tội phạm ngầm, kẻ nội gián này không biết ai đang theo dõi mình.

 80