Vong Nhi (2023) – The Unborn Soul

Khi một bí mật của gia đình trở lại ám ảnh một người sắp làm mẹ, cô phải đối diện với quá khứ khi đứa con chưa chào đời gặp nguy hiểm.