Vũ Điệu Đường Phố 5 (2014) – Step Up All In

Một vũ công đường phố đã giúp Sean tổ chức cuộc thi nhảy đường phố lớn nhất thế giới ở Las Vegas.