Vụ Khủng Bố Không Tưởng (2010) – Unthinkable

Một bộ phim căng thẳng và đầy kịch tính về cuộc chiến chống khủng bố, nơi ranh giới giữa đúng và sai trở nên mờ nhạt.