Vùng Đất Quỷ Dữ: Đảo Tử Thần (2023) – Resident Evil: Death Island

Một đợt bùng phát virus T ở San Francisco dẫn đến đảo Alcatraz, nơi một ác quỷ mới trú ngụ.