Vùng Đất Quỷ Dữ: Hồi Cuối (2016) – Resident Evil: The Final Chapter

Alice cố gắng tới Thành phố Raccoon để lấy 1 chất kháng virus quan trọng, nhưng tiến sĩ Isaacs cùng với Tập đoàn Umbrella và lũ xác sống bạo lực đều cản đường cô.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT