Vùng Đất Thánh (2017) – God’s Own Country

Johnny Saxby, một thanh niên trẻ làm việc trong trang trại gia đình, nảy sinh mối quan hệ lãng mạn bí mật với Gheorghe, một người lao động nhập cư Romania.