Vương quốc xe hơi 3 (2017) – Cars 3

“Tia chớp đỏ” giờ đây đã có tuổi, trở thành lão kiện tướng lạc hậu, bị lép vế trước đám siêu xe “hậu bối” lợi dụng khoa học hiện đại để nâng cao năng lực.