Vương Triều Xác Sống: Ashin Phương Bắc (2021) – Kingdom: Ashin of the North (Kingdeom: Ashinjeon / 킹덤: 아신전)

Trong tập đặc biệt của “Vương triều xác sống”, bi kịch, phản bội và 1 phát hiện bí ẩn thúc đẩy 1 phụ nữ báo thù cho cả gia đình và bộ tộc của nàng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT