Vượt Sóng (2006) – Journey from the Fall

Mười ba năm sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, một gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh buộc phải di cư sang Mỹ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT