We Stand Alone Together: The Men of Easy Company (2001) – Band of Brothers Documentary

Những câu chuyện do chính các cựu chiến binh kể lại, tạo nên lịch sử của Chiến tranh thế giới thứ hai dưới góc nhìn của đội ngũ anh hùng này, đã trở nên nổi tiếng trong loạt phim Band of Brothers.