Xác Sống: Daryl Dixon (2023) – The Walking Dead: Daryl Dixon

Hành trình của Daryl xuyên qua một nước Pháp tan vỡ nhưng kiên cường khi anh hy vọng tìm được đường trở về nhà.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT