Xát Muối (2023) – Saltburn

Oliver Quick, sinh viên nghèo khó, được Felix Catton, con trai nhà giàu, giúp đỡ. Oliver nhanh chóng hòa nhập với gia đình Felix, Oliver Quick, sinh viên nghèo khó, được Felix Catton, con trai nhà giàu, giúp đỡ.

Danh mục: , , , Từ khóa: