Xe tăng T-34 (2018)

Sư đoàn thiết giáp SS sử dụng T-34 do tù binh Liên Xô điều khiển làm mục tiêu trong thao trường huấn luyện của họ, nhưng các tù nhân đã lên kế hoạch cho một cuộc diễn tập táo bạo.