Xích Lại Gần Nhau (2004) – Closer

Anna đã kết hôn với Larry (Clive Owen), một bác sĩ da liễu, người cũng không trung thành trong hôn nhân. Các mối quan hệ của họ chồng chéo và đan xen, dẫn đến những hệ quả đầy cảm xúc và đau khổ.