Xứ Cát (1984)- Dune

Con trai của một Công tước lãnh đạo các chiến binh sa mạc chống lại hoàng đế thiên hà và kẻ thù độc ác của cha mình để giải phóng thế giới sa mạc của họ khỏi sự cai trị của hoàng đế.