Yêu Là Phải Xài Chiêu (2016)

Chàng trai thiểu năng trí tuệ đem lòng yêu 1 cô gái đã ra tay cứu giúp mình. Chàng bèn nhờ anh bạn cùng phòng làm quân sư, ai ngờ đâu anh ta cũng phải lòng cô ấy.