Chương trình truyền hình chuyển thể từ truyện tranh

Hôm Qua Ăn Gì? (2020) – What Did You Eat Yesterday?

Chương trình truyền hình về phòng xử án

Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (2022) – Extraordinary Attorney Woo

Chương trình truyền hình y học

Những Bác Sĩ Tài Hoa (2021) – Hospital Playlist