Phim chính kịch về vấn đề xã hội

Vong Nhi (2023) – The Unborn Soul

Chương trình truyền hình Mỹ

Bất Hoà (2023) – Beef

Chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng

Cuộc Chiến Zombie (2018) – Z Nation

Chương trình truyền hình Mỹ

Khi Bố Gặp Mẹ (2013) – How I Met Your Mother

Phim chính kịch

Vị (2021) – Taste

Chương trình truyền hình Mỹ

Chuyện có thật (2021) – True Story

Chương trình truyền hình Mỹ

Hãy gọi cho Saul (2022) – Better Call Saul