Hành động & Phiêu lưu

Ma Trận (1999) – The Matrix

Bí ẩn

Memento (2000)

Hành động & Phiêu lưu

Reacher (2022)

Hành động & Phiêu lưu

Lucy (2014)

Chương trình truyền hình cho trẻ em

Stargirl (2020)

Chương trình truyền hình bí ẩn

Siêu anh hùng phá hoại (2022) – The Boys

Hành động & Phiêu lưu

Người Sắt 3 (2013) – Iron Man 3

Chương trình truyền hình bí ẩn

Học viện cảnh sát (2021) – Police University

Chương trình truyền hình về chính trị

Mật Danh K2 (2016) – The K2

Hành động & Phiêu lưu

Avatar (2009)