Hành động & Phiêu lưu

Ma Trận (1999) – The Matrix

Chương trình truyền hình giả tưởng

Đảo Yêu Tinh (2021) – Elves

Hành động & Phiêu lưu

Loki (2021)

Hành động & Phiêu lưu

Hawkeye (2021)

Hành động & Phiêu lưu

Tay Xạ Thủ (2021) – The Marksman

Âm nhạc

Spirited (2022)

Anime Chính Kịch

Megalo Box (2021)

Hành động & Phiêu lưu

Ben-Hur (2016)

Chương trình truyền hình tội phạm

Tài xế ẩn danh (2021) – Taxi Driver

Hành động & Phiêu lưu

Dị biệt (2014) – Divergent

Hành động & Phiêu lưu

Góa phụ đen (2021) – Black Widow