Anime hành động

The Boondocks (2014)

Anime hài hước

Tarzan (1999)

Hành động & Phiêu lưu

Kẻ Kiến Tạo (2023) – The Creator

Hành động & Phiêu lưu

Loki (2023)