Mị Nguyệt Truyện (2015) – The Legend of Mi Yue

Phim kể về cuộc đời Mị Nguyệt từ những ngày tháng sóng gió khi làm phi tần cho đến lúc lên nắm quyền với tư cách là Thái hậu nhiếp chính đầu tiên của Trung Quốc.